anspråk

anspråk
• krav, fordran, anspråk, fordringar
• fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran
• krav, begäran, fordran

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • krav — • krav, begäran, fordran • krav, fordran, anspråk, fordringar • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran • förnödenhet, nödvändighet, krav, begär fin., bus., econ. • krav, fordran, anspråk, fordringar • tvång, nödtvång, krav …   Svensk synonymlexikon

  • fordran — • krav, begäran, fordran • anmaning, uppmaning, begäran, fordran • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran • krav, fordran, anspråk, fordringar …   Svensk synonymlexikon

  • anfordran — • anmaning, uppmaning, begäran, fordran • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • anmodan — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran • ansökan, begäran, bön, anmodan, petition …   Svensk synonymlexikon

  • äskande — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • fordringar — • krav, fordran, anspråk, fordringar …   Svensk synonymlexikon

  • reklamation — • krav, fordran, anspråk, fordringar …   Svensk synonymlexikon

  • veklagan — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • yrkande — • fordran, krav, anspråk, yrkande, äskande, anfordran …   Svensk synonymlexikon

  • ansvarsfrihet — s ( en) EKON beslut om ansvarsfrihet då ett aktiebolag avstår från att göra anspråk på skadestånd mot styrelsen och verkställande direktören, efter att bolagsstämman godkänt dessas förvaltning av bolaget under det gångna verksamhetsåret …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”